Spurt og svarað - Taste of the Wild

Er Taste of the Wild "Super premium" ?

Ekkert opinbert eftirlit er með hugtakinu "Super Premium" þegar kemur að gæludýrafóðri og engin opinber skilgreining á hugtakinu liggur fyrir. Fyrir vikið hafa framleiðendur á gæludýrafóðri nokkuð frjálsar hendur þegar kemur að þessum "gæðastimpli".

Það er hinsvegar opinbert eftirlit með merkingum og innihaldi bæði hjá American Feed Control Officials (AAFCO) og European Pet Food Industry Federation (FEDIAF) og standast allar Taste of the Wild formúlurnar hæstu og ströngustu gæðakröfur hjá báðum þessum eftirlitsaðilum.

Allar vörur Taste of the Wild uppfylla t.d. skilyrði Evrópureglugerðar  767/2009 um „Complete“ næringu. Það þýðir að þú getur treyst því að formúlan innihaldi alla þá næringu og orku sem dýrið lífsnauðsynlega þarf daglega, og ekki er þörf á viðbótarnæringu.

Ef þú vilt tryggja að gæludýrafóðrið sem þú ert að íhuga sé af háum gæðum, er alltaf æskilegra að horfa til merkinga sem lúta eftirliti en þeirra sem gera það ekki.

Bestu upplýsingarnar felast alltaf í því að skoða innihaldið vel og vandlega, gera samanburð og taka upplýsta ákvörðun byggða á innihaldsefnum fóðursins.

Af hverju skiptir "alvöru kjöt" máli ?

Alvöru kjöt í gæludýrafóðri er gæðamerki af ýmsum ástæðum:

  1. Næringargildi: Alvöru kjöt er minna unnið, sem hjálpar til við að varðveita uppruna og næringargildi þess. Það veitir ríka uppsprettu próteina og nauðsynlegra næringarefna sem skipta sköpum fyrir heilsu gæludýrsins þíns.
  2. Meltanleiki: Notkun gæða hráefna og lágmarksvinnsla getur skipt verulegu máli í því hversu vel meltingarkerfi gæludýrsins tekur í fóðrið.
  3. Gegnsæi og rekjanleiki: Þegar þú sérð alvöru kjöt skráð sem innihaldsefni, er oftast um að ræða ferskt, óunnið vöðvakjöt. Þetta gegnsæi er gæðamerki sem eykur rekjanleika innihaldsefna og gerir þér kleift að vita nákvæmlega hvað þú ert að gefa gæludýrinu þínu að borða.
  4. Bragð: Alvöru kjöt er oft bragðbetra fyrir gæludýr, sem getur gert matinn meira aðlaðandi og ánægjulegri fyrir þau.

Leitaðu alltaf að gæludýrafóðri sem tilgreinir hvaða kjöttegund er notuð, þar sem aukinn rekjanleiki og meiri nákvæmni er almennt merki um meiri gæði. Þú vilt vita hvað þú ert að gefa gæludýrinu þínu.

Ef það reynist óljóst eða flókið að átta sig á innihaldi og gæðum fóðurs þá er það yfirleitt vísbending um minni gæði.

Af hverju engar órekjanlegar dýraafurðir eða hliðarafurðir ?

Taste of the Wild leggur ríka áherslu á gæði, tryggan uppruna og rekjanleika allra innihaldsefna. Órekjanlegar dýraafurðir og hliðarafurðir (animal by-product) ríma því ekki við áherslur vörumerkisins.

Hvert einasta innihaldsefni er handvalið af dýralæknum og næringarfræðingum og hefur skýran tilgang varðandi langtíma heilbrigði gæludýra.

Með tryggum uppruna og rekjanleika getur þú treyst á gæði innihaldsins og vitað nákvæmlega hvaða næringarefni þú ert að gefa gæludýrinu þínu.

Af þessum ástæðum eru engar órekjanlegar dýraafurðir eða hliðarafurðir í gæludýrafóðri frá Taste of the Wild.

En hvað eru órekjanlegar dýrafurðir og hliðarafurðir?

Hér eru skilgreiningarnar frá opinberum eftirlitsaðilum með gæludýrafóðri:

Aukaafurðir úr kjöti (e. Meat By-Products):

Óbræddir, hreinir hlutar, aðrir en kjöt, fengnir úr slátruðum spendýrum. Það felur í sér,
en er ekki takmarkað við, lungu, milta, nýru, heila, lifur, blóð, bein, fituvef og maga og þarma sem eru lausir við
innihald þeirra.

Felur ekki í sér hár, horn, tennur og klaufir. Til að orða það á annan hátt, þá eru aukaafurðir kjöts
flestir hlutir dýrs fyrir utan vöðvavef þess - þar á meðal innri líffæri og
bein.

Alifuglar (e. Poultry):

Hrein blanda af holdi og
skinni með eða án meðfylgjandi beina, unnin úr hlutum eða heilum skrokkum
alifugla eða samsetningu þeirra, að undanskildum fjöðrum, hausum, fótum og
innyfli. Í meginatriðum eru þetta hlutar fuglsins eins og finnast í
heilum kjúklingum eða kalkúnum í göngum matvöruverslana. Satt að segja
samanstendur það oft af minna arðbærum hlutum fuglsins, svo sem baki og hálsi. Ef beinið hefur verið fjarlægt má kalla það úrbeinað
alifuglakjöt (deboned Poultry).

Ef um ákveðna fuglategund er að ræða má nota algengara
nafnið, svo sem kjúkling eða kalkún.

Aukaafurðir alifugla (e. Poultry By-Products):

Hlutar skrokka slátraðra alifugla, svo sem hausa, fóta og innyfla, lausir við saurmagn
og aðskotaefni nema í því snefilmagni sem óhjákvæmilega gæti fylgt með. Líkt og aukaafurðir kjöts getur þetta falið í sér hluta
fuglsins eins og innmat (hjarta, maga og lifur) eða önnur innri líffæri, svo og
höfuð og fætur.

Hugtakið „máltíð“ eða "mjöl" (e.meal) er notað vegna þess að auk eldunar eru
vörurnar malaðar til að mynda agnir í einsleitri stærð.

Kjötmjöl (e. meat meal):

Unnin vara úr vefjum
spendýra, að undanskildu öllu viðbættu blóði, hári, klaufum, horni, skinnaklippum, áburði, maga- og vömbinnihaldi nema í því magni sem óhjákvæmilegt getur orðið við góða vinnsluhætti.

Ólíkt kjöti og „hliðarafurðum“ (e. meat by-products) getur
þetta innihaldsefni verið frá öðrum spendýrum en nautgripum, svínum, kindum eða
geitum án frekari lýsingar. Hins vegar getur framleiðandi tilgreint tegund ef
við á (t.d. „nautakjötsmjöl“ ef það er aðeins frá nautgripum).

Kjöt- og beinamjöl (e. Meat and Bone Meal):

Unnin vara úr vefjum spendýra, þar með talið beini, að undanskildu öllu viðbættu
blóði, hári, klaufum, horni, skinnaklippum, áburði, maga- og vömbinnihaldi nema
í því magni sem óhjákvæmilegt getur orðið við góða vinnsluhætti. Þó að það sé svipað og kjötmjöl, getur það innihaldið bein
auk heilla skrokka.

Aukaafurðir úr dýramjöli (e. Animal By-Product Meal):

Unnin vara úr dýravef, að undanskildum viðbættum hárum, klaufum, hornum,
skinnaklippum, áburði, maga- og vömbinnihaldi, nema í því magni sem óhjákvæmilegt getur orðið við góða vinnsluhætti. Þessari skilgreiningu innihaldsefna er ætlað að ná yfir unnin dýravef sem ekki uppfyllir skilyrði annarra skilgreininga.

Þetta geta verið heilir skrokkar, en oft eru aukaafurðir
umfram það sem venjulega er að finna í kjötmjöli og kjöt- og beinamjöli.

Aukaafurðamjöl alifugla (e. Poultry By-Product Meal):
samanstendur af möluðum, bræddum, hreinum hlutum skrokks slátraðra alifugla,
svo sem háls, fætur, óþróuð egg og innyfli, að undanskildum fjöðrum nema í því magni sem óhjákvæmilegt gæti orðið við góða vinnsluhætti. Þetta innihaldsefni er jafngilt aukaafurðum alifugla (e. poultry by-products), nema þær eru gerðar þannig að mest af vatni og fitu hefur verið
fjarlægt.

Alifuglamjöl (e. Poultry Meal):

Þurr og brædd vara úr blöndu af hreinu holdi og skinni með eða án meðfylgjandi beina, unnin úr hlutum eða heilum skrokkum alifugla eða samsetningu þeirra, að undanskildum fjöðrum, hausum, fótum og innyfli.

Heimild: Skilgreiningar á vef AAFCO (Association of American Feed Control Officials)

Sjá nánar hér

Hverju mælið þið með fyrir gæludýr með óþol eða ofnæmi ?

Allt fóður frá Taste of the Wild er kornalaust og því laust við eftirfarandi kornmeti:

  • Hveiti
  • Hrísgrjón
  • Soja og sojaafurðir
  • Maís

Ef gæludýrið hefur verið á fóðri með ofangreindu kornmeti og fengið ofnæmisviðbragð þá er hægt að útiloka það með því að prófa Taste of the Wild fóðrið.

Þá innihalda formúlur Taste of the Wild einnig sjaldgæfa próteingjafa og engar órekjanlegar dýraafurðir sem gerir það að verkum að auðveldara verður að átta sig á hvar óþolið/ofnæmið liggur, komi það upp.

Þær formúlur sem við mælum einna helst með fyrir hunda með óþol eða ofnæmi eru:

Pacific Stream og Sierra Mountain

Eina dýrapróteinið í Pacific Streamer er fiskur. Eina dýrapróteinið í Sierra Mountain er lamb.

Fyrir ketti með óþol eða ofnæmi mælum við með:

Canyon River

Eina dýrapróteinið í Canyon River er fiskur.